ചൈനയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്, ഭാഗം 1 – China Trip EP #24

ചൈനയില ഗ്രാമങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അവസാനിച്ചത് ഒരു മുന്തിരി തോട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി മസാല ദോശയും കഴിച്ച് സഹീർ ഭായിക്കും ബൈജു ചേട്ടനുമൊപ്പം ചൈനയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയുടെ ആദ്യ ഭാഗം. #techtraveleat #chinatrip

To contact Saheer Bhai in China
—————————————————

Email: [email protected]
Whatsapp: 008615669591916

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:

Website:

source

You may also like...

Leave a Reply