നീയെന്‍ കിതാബ് | NYSHA FATHIMA | SAJEER KOPPAM | SIBU SUKUMARAN | NEW MUSIC VIDEO | ISHALAYI NEEYE

for extra songs please subscribe my channel ‘ sajeer koppam official
FOLLOW INSTA ‘ SAJEER KOPPAM

SONG – ISHALAYI NEEYE GASALAYI NEEYE
MUSIC DIRECTOR – SAJEER KOPPAM
LYRICS – SADHIK EDAPARAMBIL + Hindi (RINISH NILAMBUR )
SINGERS – SAJEER KOPPAM &NYSHA FATHIMA
BGM – SIBU SUKUMARAN & RAJEESH Okay CHANDHU
MIX & MASTERING – SIBU SUKUMARAN
CAMERA&CUTS – SHARAFU VENGARA
PRODUCTION – SHAFI ONGALLUR&ATHIF PULLATH
DIRECTION – SULFI PATTAMBI

MAAYATHE NINNU ENTE KITHABIL
NEEYEN KITHAB NEW SONG
VAANAM KEEZHE PEYYUM NEERIL
ISHKIN POOTHOPPIL VEESHUM
MAYATHE NINNU ENTE KITHABIL
HIJABINNULLIL NAYANAMATHARE
ishqin poonthoppil veeshum pookatte
ishkin poonthopil veeshum
Neeyen kithaab music
VAANAM KEEZHE PEYYUM NEERIL

നീയെന്‍ കിതാബ് | NYSHA FATHIMA | SAJEER KOPPAM | SIBU SUKUMARAN | NEW MUSIC VIDEO | ISHALAYI NEEYE

നീയെന്‍ കിതാബ് |New Music Video 2020 | Ishalayi Neeye | Nysha Fathima |Sajeer Koppam |Sibu Sukumaran

നീയെന്‍ കിതാബ് | ഈ പാട്ട് വേറെ ലെവലാണ് | മിസ്സ്‌ ചെയ്താല്‍ നഷ്ട്ടം തന്നെ | |NEW MUSIC VIDEO

സിനിമ പാട്ട് പോലെ ഒരു കിടിലന്‍ പാട്ട് | NEEYEN KITHAAB | MUSIC VIDEO | SAJEER KOPPAM | NYSHA FATHIMA
നീയെന്‍ കിതാബ് | NYSHA FATHIMA | SAJEER KOPPAM | SIBU SUKUMARAN | NEW MUSIC VIDEO | ISHALAYI NEEYE

You may also like...

Leave a Reply