කදු තරණයට හොදම තැන් කිහිපයක් | The best places for mountain climbing in Sri Lanka

රිවස්ටන් ( Riverstone , Matale )
නක්ලස් තෙල්දෙණිය (knuckles ,theldeniya)
සප්තකන්‍යා කදු( sapthakanya )
යක්දෙස්සාගල කුරුණෑගල (yakdessagala ,kurunagala )
කබරගල ගම්පොළ නාවලපිටිය (kabaragala , gampola.)
ආදර කන්ද පඹහින්න (adarakanda , pabahinna)
හාවාගල බෙලිහුල් ඔය ආසන්න(havagala, Close to Belihul Oya)
දෝලූ කන්ද කුරුණෑගල දෝලුව (dolukanda , kurunagala )
කුරුල්ලන්ගල බදුල්ල කරදගොල්ල(kurullangala , badulla )
කොණ්ඩගල ලූල්කදුර(kondagala,lulkadura)
දානිගල , මාදුරු ඔය කන්දේගම( danigala , maduruoya,kandegama.)
ගෝවින්ද හෙල සියඹලාණ්ඩුව අම්පාර පාර(govindahela, siyabalanduwa , ampara.)
මානිගල(manigala)
බඹර කන්ද(babarakanda)
නමුණුකුල (namunukula)
ඇල්ල රොක්(ella rock)
තොටුපළ කන්ද මහඑළිය තැන්න(thotupola kanda)
කිරිගල්පොත්ත හෝර්ටන්තැන්න ( kirigalpoththa)
හන්තාන , මහනුවර (hanthana, kandy )
ලකේගල මී මුරේ ආසන්න(lakegaka, meemure.)
යහන්ගල උඩුදුම්බර කලුගල ( yahangala,ududumbara , kalugala)
බතලේගල අරණායක ( bathalegala , Aranayaka, Mawanella .)
උතුවන්කන්ද, මාවනැල්ල( uthuwankanda , mawanella.)
අලගල්ල, මාවනැල්ල( alagalla , mawanella )
නාරංගල, බදුල්ල කන්දෙගෙදර ආසන්න( narangala , close to badulla kandegedara. )
වංගෙඩිගල ( wangedigala )

Music : NCS/Youtube

source

You may also like...

Leave a Reply