The Official Video of “Vay Aman” Performed By Mash Israelyan
#MashIsraelyan #AntonyanMusicLabel #VayAman

Producers: Garik Safaryan & Arman Antonyan
Booking: +37441919161
+37499588788

Mash Israelyan – Vay Aman
Music & Lyrics by Arman Antonyan
Music Produced by “Antonyan Music Studio”
With Art Avetisyan(Arrangement & Mixing)
Dresses by Elen Israelyan
Make Up by “Paloma Studio”
Starring: Sargis Tashchyan
Nushik Margaryan
Julie Yeghshatyan
Vache Soghomonyan
D.O.P. & Editing by David Avagyan
Directed by Sargis tashchyan

All Official channels of Mash Israelyan are below:
Facebook:
Instagram:
E-mail: [email protected]

Subscribe for exclusive updates of Mash Israelyan
© 2019 All Rights Reserved by the CHANNEL and any other COPIES will be deleted by the Administration
Mash Israelyan – Vay Aman // New Music Video // Premiere 2019

Today's Discount Best Buy Today 25% off more

29 COMMENTS

  1. Կայքս 🤪🤐😜😬🤫🙄🤔🙄🤪😒🐆🐺🐃🦌🐃🛍😜🩳🎒👞👞😛👛🤪😜🤐🤨😐😐🐆🐃🐐🐄🥬🥬🧄🧅🍆🥒🌰🤨🐴🐮🐂🐃🍆🥒🌰🥬🥦🥬🥒🥬🥦🥬🌰🌰🥬🍆🥬🍞🥬🧄🥐🥬🥬🥦🥐🥐🥒🥬🥦🧄🧄🧄🥬🥬🥥🥒🥒🥬🧄🧄🥕🧄🍞🥐🍖🍗🏪🏫🏬🏬🏬🗼🏪🗽🏫🏬🏬🏬🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🕌🏭🕌🏭🕌🕌🕌🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🕌🏉🏉🏉🏉🏏🥎🥎🥎

  2. Շատ լավնա🤩😛🤔😋🤫😜😛😛😛😛😛😜😛😛😜😘😘😛🤫🤔🤔😜😜😘🤩🤩🤩🤩🤩🤩😜😜🤪😜😛😛😜😜😜😛😛😛😜😘😗😗😛😛😛😜😛😋😁🤩🙂🙃😘🤔🤐🤪😝

  3. 🇦🇲Իմ հայ ժողովուրդ! 🇦🇲Խնդրում եմ հետևեք իմ ալիքին, ալիքը ունի զուտ հայրենասիրական բնույթ։Օգնեք հասնել 2500-բաժանորդ։Կանխավ շնորհակալ եմ🇦🇲🙏🏼

  4. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘