Tagged: PORSCHE

4

Singapore to Malaysia road trip with Porsche team!

ในที่สุดก็มาแล้ว YouTube วีดีโออันแรกของโอซาที่จะพาทุกคนขึ้นรถปอร์เช่จากสิงคโปร์ไปมาเลเซียกับโอซาและทีมปอร์เช่ ไปซิ่งกันค่ะ และมี subtitle ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เลือกด้วยนะคะ Finally it’s here my first YouTube video watch my first video as I go on the Porsche drive from Singapore to Malaysia with the Porsche team !...